Besmettelijkheid

Volwassen die waterpokken hebben, zijn vaak besmet door kinderen. Hoe verspreidt het virus zich?

fladderLine

Verspreiding waterpokken

De officiele naam van het waterpokkenvirus is varicella-zostervirus. Dit virus is erg besmettelijk. Het virus kan zich verspreiden door de lucht. Je kunt besmet raken door het inademen van luchtdeeltjes die besmet zijn. Dit kan bijvoorbeeld als iemand die besmet is praat, niest of hoest waar jij in de buurt bent. Daarom is de ziekte ook zo gemakkelijk overdraagbaar.

Periode besmettelijkheid

Als je besmet bent door het virus, zie je na 11 tot 21 dagen de eerste huiduitslag optreden. Waterpokken is besmettelijk van vijf dagen vóór het verschijnen van de eerste uitslag tot het moment dat alle blaasjes korstjes hebben. Dit is ongeveer 7 dagen later.

Gordelroos

Het Varicella zoster-virus dat waterpokken veroorzaakt blijft latent aanwezig in het lichaam en kan op latere leeftijd (vaak boven het zestigste levensjaar) plots weer actief worden in de vorm van gordelroos. Ouderen met gordelroos kunnen het virus dan overdragen aan kinderen die nog geen waterpokken hebben gehad. Ook bij gordelroos gaat de besmetting via het vocht uit de blaasjes of door de lucht.


Heerst het