Privacy-verklaring

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

fladderLine

In dit privacy statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Ook leggen wij uit met welk doel de gegevens worden verwerkt. Wij raden u aan dit statement zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, vragen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of algemene vragen, neem dan contact op via info@kidsclin.nl. 

Trimb Healthcare ontwikkelt, produceert en verkoopt producten onder de naam KidsClin. Trimb Healthcare respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.kidsclin.nl. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. TrimvHealthcare verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien dit nodig is bij het uitvoeren van uw bestelling in onze webwinkel. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze doeleinden kunt u in dit statement lezen. Daarnaast gebruiken wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door ons vastgestelde doeleinden te bereiken. In gevallen waarin uw toestemming is benodigd, vragen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming wordt op verschillende plaatsen op onze websites gevraagd. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook de partijen die wij inschakelen om persoonsgegevens te verwerken (verwerkers) nemen passende beveiligingsmaatregelen.
 

Wij respecteren uw recht om persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen. Uw verzoek kunt u kenbaar maken via info@kidsclin.nl onder vermelding van persoonsgegevens.

1. Samenwerkingspartner De Online Drogist

Voor het uitvoeren van uw bestelling in de KidsClin Webwinkel werken wij samen met De Online Drogist (Pharmacie & Welzijn B.V.) uit Amsterdam (KvK nr. 34323206). Wij geven uw klantgegevens uitsluitend door aan De Online Drogist met als enig doel het incasseren, factureren en verzenden van de door u geplaatste bestelling in de KidsClin Webwinkel.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website en webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Dit doen wij in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan vooraf duidelijk is dat de persoonsgegevens aan ons worden verstrekt om te verwerken.

In het hierna volgende overzicht kunt u zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ook zien met welk doel en op grond van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Persoonsgegevens

Doel

Grondslag

Naam, adres en woonplaats (NAW- gegevens)

Deze gegevens zijn nodig voor de afhandeling van uw bestelling.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

Telefoonnummer

Uw telefoonnummer wordt verwerkt om uw vragen via WhatsApp te beantwoorden.

Toestemming

Factuuradres

Het factuuradres is nodig om de betaling te realiseren.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

Emailadres

 

Uw mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling. Ook krijgt u bij, het verlenen van toestemming, de nieuwsbrieven verzonden op uw mail.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

Betalingsgegevens

Uw betalingsgegevens zijn nodig voor de betaling van de producten.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

Geslacht

 

Uw geslacht wordt verwerkt bij de nieuwsbrieven, zodat wij de nieuwsbrief op u kunnen afstemmen.

Gerechtvaardigd belang

Geboortedatum

 

Uw geboortedatum wordt bijgehouden om productadviezen te verlenen die afgestemd zijn op uw leeftijd.

Gerechtvaardigd belang

IP-adres

Trimb Healthcare kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elk bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Om onze dienstverlening, websites of gebruikers te beschermen kunnen wij toch de IP-adressen gebruiken om de een gebruiker te identificeren. Dit doen wij uitsluitend in het geval van een (mogelijke) cyberaanval. Gerechtvaardigd belang

Gegevens over uw gezondheid

Voor de verwerking van deze gegevens verleent u toestemming via onze website. De informatie die u verschaft over uw gezondheid kan relevant zijn bij het beantwoorden van uw vragen.

Toestemming

Gedrag

Wij kunnen het gedrag van de nieuwsbriefabonnees bijhouden. Hiermee kunnen wij zien of de abonnees de nieuwsbrief hebben geopend en of zij op een link in de nieuwsbrief hebben geklikt. Dit doen wij om na te gaan of de nieuwsbrief zorgt voor meer websitebezoekers of een toename in de verkoop van de producten. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gerechtvaardigd belang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Op onze blog delen wij informatie over gezondheid en lifestyle. Het delen van informatie over onze nieuwe producten en diensten doen wij uitsluitend wanneer u hiervoor toestemming geeft. Wij maken gebruik van reclame via:

  • E-mail
  • Social media (specifiek gezien gaat het om: Facebook)

4. Contactformulier en e-mail nieuwsbrief

Wij bieden via de website van KidsClin de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, via WhatsApp en per e-mail. U wordt hierbij gevraagd om diverse gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag te kunnen behandelen. Na de beantwoording en afhandeling van uw vraag worden uw gegevens automatisch verwijderd na 2 jaar.

Voor de registratie van onze nieuwsbrieven gebruiken wij een zogeheten double opt-in methode. Double opt-in betekent dat wij een bevestigingsmail sturen naar het mailadres dat u opgeeft, zodat u kunt bevestigen dat u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Uw aanmelding wordt binnen 7 dagen verwijderd, wanneer u uw registratie niet bevestigt.

Wij ontvangen persoonsgegevens van u op het moment dat u uw registratie voor de nieuwsbrief bevestigt. Uw e-mailadres is de enige benodigde informatie om de nieuwsbrief naar u te kunnen verzenden. De overige aanvullende informatie die door u wordt ingevuld of wordt aangekruist is vrijwillig en wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren voor u.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij kunnen het gedrag van de nieuwsbriefabonnees bijhouden. Hiermee kunnen wij zien of de abonnees de nieuwsbrief hebben geopend en of zij op een link in de nieuwsbrief hebben geklikt. Dit doen wij om na te gaan in hoeverre de nieuwsbrief zorgt voor de verkoop van onze producten. Onderaan iedere nieuwsbrief bevindt zich een link waarmee u kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u uw e-mailadres heeft uitgeschreven, zult u geen commerciële e-mails meer van ons ontvangen.

5. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch naar uw browser wordt gestuurd. Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Voor verdere uitleg over de cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring .

6. Google Analytics

Ten behoeve van interne doeleinden, zoals beheer en statistiek, kan Trimb Healthcare ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites. Ons doel hierbij is om de websites te kunnen verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij het laatste deel van de IP-adressen anonimiseren. Dit doen wij door de laatste drie cijfers van het IP-adres te verwijderen.

7. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

8. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw aanvraag af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt de toestemming die u ons heeft verleend op ieder moment intrekken. Wij zullen er alles aan doen om uw verzoek binnen een maand af te handelen. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar info@kidsclin.nl onder vermelding van de gegevens waar het om gaat.

10. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Websites van derden

Als service aan onze gebruikers, kunnen Trimb Healthcare websites links bevatten naar websites van derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. U dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

13. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:
E-mailadres: info@kidsclin.nl

Dit privacy statement is gebaseerd op een voorbeeld statement van thuiswinkel.org en is voor het laatst aangepast op 15-07-2019 14:15:00.


Heerst het