Waterpokken gehad?

Hoe weet ik of ik ooit waterpokken heb gehad?

fladderLine