Disclaimer

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming.

fladderLine

Alle woord- en beeld merken op deze site zijn eigendom van KidsClin, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om deze merken te gebruiken.

De site www.kidsclin.nl/waterpokken geeft informatie over waterpokken en PoxClin.

De site heeft als doel om een zo goed mogelijke informatiebron te zijn op het gebied van waterpokken.

De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend karakter. De site is met zo groot mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten, mede door de ontwikkelingen op medisch gebied, dat er onjuistheden op de site worden vermeld. De informatie op de site kan zonder aankondiging door medewerkers van KidsClin worden gewijzigd.

KidsClin kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geboden informatie. KidsClin en haar medewerkers zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen gebaseerd op informatie op de site.

KidsClin geeft geen garantie voor het foutloos en / of onderbroken functioneren van de site of een gedeelte daarvan.

Verwijzingen of links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers van de site www.waterpokkenschuim.nl. KidsClin is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, volledigheid en rechtmatigheid van deze sites.

De geboden informatie dient niet ter vervanging van deskundig advies. Het is aan te raden een erkend arts te raadplegen in het geval van twijfel, langdurige of terugkerende klachten. Het gebruik van informatie op de site is geheel op eigen risico.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

infoNL@trimb.com


Heerst het