Besmetting waterpokken bij baby's

Is waterpokken bij baby's besmettelijk?

fladderLine

Verspreiding waterpokkenvirus door baby

Waterpokken wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus. Dit virus is erg besmettelijk. Ook baby's kunnen besmet raken en anderen besmetten met het virus. Het virus van waterpokken wordt voornamelijk overgedragen door hele kleine druppeltjes die zich verspreiden door de lucht. Een baby kan dit verspreiden door te niezen of hoesten.

Hoe raakt een baby besmet?

Een baby kan besmet raken door het inademen van besmette druppeltjes die zich door de lucht verspreiden of via direct contact met besmette personen. Daarom is de ziekte ook zo gemakkelijk overdraagbaar. Een baby kan ook besmet raken via de moeder.

Hoe lang is waterpokken besmettelijk?

Nadat een baby besmet is, duurt het 11 tot 21 dagen voordat de eerste huiduitslag optreedt. De ziekte is besmettelijk van vijf dagen vóór het verschijnen van de eerste uitslag. Het is dus mogelijk dat je baby besmet is door een ander kind, maar de waterpokken nog niet zichtbaar zijn. De besmettelijkheid duurt voort totdat alle blaasjes korstjes hebben gekregen. Dit is ongeveer een week later.


Heerst het